Badania wykopaliskowe

Badania sondażowe

Badania sondażowe w archeologii to jeden z podstawowych metod badań przedstawicieli tej dziedziny. Są one często stosowane na terenach, które nie zostały jeszcze poddane dokładnym badaniom, a ich celem jest ustalenie, czy dany teren ma potencjał archeologiczny. Badania sondażowe mogą być prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi.

Metody badań sondażowych można podzielić na trzy główne kategorie:

  • Metody bezinwazyjne – polegają one na tym, że naukowcy nie wykonują żadnych otworów ani innych ingerencji w teren. Najczęściej stosowane metody bezinwazyjne to: badania geofizyczne, fotogrametria lotnicza i kartografia cyfrowa.
  • Metody inwazyjne – polegają na tym, że naukowcy wykonują małe otwory w terenie (tzw. sondy), a następnie przeprowadzają badania laboratoryjne pobranych próbek.
  • Metody eksploracyjne – są to metody badawcze, które polegają na bezpośrednim zgromadzeniu danych w terenie poprzez obserwacje i pomiary. Najczęściej stosowane metody eksploracyjne to: rozpoznawanie terenu, inwentaryzacja oraz rekonesans archeologiczny.

Metody badań laboratoryjnych – są to metody badawcze, które polegają na przeprowadzeniu analizy materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia badań terenowych. Najczęściej stosowane metody badań laboratoryjnych to: badania fizykochemiczne, badania petrologiczne, badania mineralogiczne oraz badania petrograficzne.

Metody analizy danych – są to metody badawcze, które polegają na przeprowadzeniu analizy statystycznej danych zebranych w trakcie prowadzenia badań terenowych lub laboratoryjnych. Najczęściej stosowane metody analizy danych to: analiza skupisk, analiza przestrzeniowa oraz analiza czasu.

Wyniki badań – to informacje, które uzyskuje się po przeprowadzeniu badania sondażowego. Wyniki mogą być przedstawione w formie tabelarycznej lub graficznej.