Badania wykopaliskowe

Badania geofizyczne

Archeologowie używają badań geofizycznych do określania struktur podziemi, które mogą być wykorzystane do odkrywania nowych źródeł informacji o przeszłości. Badania te są często stosowane na dużych obszarach, gdzie można zidentyfikować obszary bogate w zasoby archeologiczne. Pomaga to zespołom archeologicznym lepiej zrozumieć, jakie rodzaje struktur mogą być istotne dla ich badań oraz umożliwia im planowanie bardziej efektywnego wykopu.

Badania geofizyczne mają na celu identyfikację podziemnych struktur i obiektów za pomocą różnych metod, takich jak rezonans magnetyczny (MRI), tomografia rezonansowa magnetyczna (TEM) i elektryczna (EIT). Może to być przydatne w badaniach archeologicznych, ponieważ może pomóc zespołom lepiej zrozumieć, jakie rodzaje struktur mogą być istotne dla ich badań.

Mogą również pomóc w ustaleniu, gdzie szukać dalszych śladów dawnych osad.

Badania geofizyczne to metoda badawcza, która polega na wykorzystaniu fizycznych pomiarów do identyfikowania i analizowania struktur podziemnych. Jest to często stosowane w archeologii, ponieważ może być bardzo przydatne w odkrywaniu i badaniu dawnych struktur. Istnieje wiele różnych rodzajów badań geofizycznych, które mogą być stosowane w celu uzyskania informacji o podziemnych strukturach. Należą do nich m.in.: radarowa tomografia głębokościowa, elektryczne tomografie rezystywnościowe i magnetyczna anizotropia rezonansu spinowego.

Wszystkie te metody mają na celu umożliwienie badaczom uzyskania lepszej orientacji w terenie, a także zapewnienie lepszej jakości danych.